Kontakt

Ozvite sa

eRko- Farnosť Čermany

+421 917 901 683

erko@zrnko-farnostcermany.sk

Otázky a odpovede

Od akého veku je vhodné chodiť na eRko ?

eRko je vhodné pre všetky vekové kategórie. Ale najmä pre deti od 6 rokov

Ako často sa stretávame?

Stretávame sa raz za 2 týždne.

Čo v eRku ponúkame ?

• Možnosť patriť do detského spoločenstva
• Pravidelné stretávanie sa detského spoločenstva pod vedením animátorov
• Celoročný program, ktorý vedie deti ku kresťanskej zrelosti a nezištnej službe druhým
• Možnosť využívať materiál a pomôcky na stretnutiach a zúčastňovať sa na podujatiach eRka (napr. letného tábora) za nižší účastnícky príspevok