Vitajte v eRku

22.10.2023

Členský poplatok 5€ je dobrovoľný!
Pokiaľ by ste ale aj tak chceli zaplatiť tento poplatok, môžete tak urobiť preukázaním na číslo účtu
IBAN: SK21 1100 0000 0029 3953 5365
VS:
 dátum vykonania platby
Poznámka:
 eRko , priezvisko dieťaťa

ĎAKUJEME!