O eRku

26.06.2024

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

eRko v našej farnosti

  • Sme skupinka študentov-dobrovoľníkov, ktorí v rámci hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko venujú svoj voľný čas deťom s cieľom priblížiť im kresťanské hodnoty.
  • Z čoho čerpáme? My animátori rozvíjame svoje zručnosti pre prácu s deťmi prostredníctvom vzdelávacích kurzov alebo cez priamu prácu na stretkách a táboroch. Taktiež sa snažíme žiť živú vieru a odovzdávať ju deťom vo farnosti cez osobný príklad.
  • Čo na stretkách robíme? – Snažíme sa s deťmi vytvárať spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Deti na našich stretkách, podujatiach či letných táboroch zažívajú veľa zábavy, hrajú sa hry, športujú, rozvíjajú tvorivosť, spoznávajú svojich rovesníkov z farnosti a učia sa nové veci.
  • O členstve – Každé dieťa, ktoré chce, môže byť oficiálnym členom eRka. Týmto sa detské spoločenstvo z našej farnosti začleňuje do celoslovenskej organizácie. Ak je Vaše dieťa už členom eRka, viete, že sa každoročne platí členský poplatok 5€, ktorý sa využíva najmä na aktivity eRka i nákup pomôcok na stretká. Vďaka členstvu v eRku získavame príspevky na tábory, púte, výlety, či kurzy pre animátorov. Ak Vaše dieťa ešte členom nie je a chcelo by, prineste nám buď Vy, alebo Vaše dieťa na stretko registračný list (ktorý ste dostali v obálke s týmto listom) spolu s členským poplatkom 5€.
  • Kedy a kde sa stretávame?: Stretávame sa približne každé dva týždne. Plán stretiek nájdete v sekcii STRETKÁ

- Kontakt na vedúceho eRka: Samuel Dvořák, erko@erko-farnostcermany.sk

eRko logo
eRko logo