Ochrana osobných údajov

Občianske združenie eRko – HKSD venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 a nariadením EÚ č. 2016/679 o GDPR najdete na tejto stránke všetky potrebné informácie, ktoré opisuju, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

eRko – HKSD, so sídlom Miletičova 7, 821 08 Bratislava, je podľa nariadenia EÚ o GDPR a zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava osobné údaje od fyzických osôb a tie ďalej spracúva na určitý účel.

eRko pri spracúvaní osobných údajov dbá predovšetkým na to, aby osobné údaje boli spracúvane len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, čiže každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje eRko spracúva.

eRko získava osobné údaje vždy len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel.

viac: https://erko.sk/ochrana-osobnych-udajov/#1527078367030-e42fd99a-41e6